Menu

FarmMatch blev stiftet i 2007 som et samarbejde mellem Landbo Limfjord, Landbo Nord, LRØ, Jysk Landbrugsrådgivning, Landbo Syd og Gefion. FarmMatch er en ny måde at omsætte virksomheder på gennem et glidende generationsskifte, enten gennem succession eller gennem partnerskab i selskabsform. 

Denne måde at ejerskifte på giver fordele for både køber og sælger, men kræver også en veltilrettelagt proces for at blive en succes. Som det ses af figuren herunder, er FarmMatch et forløb i tre faser, hvor der i hver fase er klart definerede og veldokumenterede procedurer og indsatsområder.

FarmMatch et samarbejde mellem sælger og køber med sparring fra branchens førende rådgivere, hvor der sigtes på at give både sælger og køber et overblik over nu-situation, strategiske muligheder og en kvalitetssikret handlingsplan, som gør det muligt at gennemføre gode ejerskifter for både køber og sælger.

FarmMatch sikrer god økonomi, glidende overdragelse og godt lederskab ved ejerskifte eller udvidelse af ejerkredsen.