Menu

FarmMatch nyhedsbrev forår 2011

FarmMatch nyhedsbrev forår 2011

I foråret 2011 tegner der sig stadig et broget billede af markedet for køb og salg af landbrugsvirksomheder. I medierne kører med jævne mellemrum en række stort anlagte nyheder om, at priserne på store danske land-brug faldet omkring 40% siden toppen af højkonjunkturen for få år siden. De store prisfald reducerer først og fremmest de etablerede landmænds friværdier, og selv om salgspriserne på landbrugsvirksomheder således også burde være blevet lavere, er antallet af frie handler med ejendomme over 100 ha. stadig på et meget lavt niveau.

Tænk nyt omkring ejerskifte
Uanset om jordpris og markedet for landbrugs har ramt bunden endnu, så er der således behov for nytænkning omkring metoder og modeller for ejerskifte, da potentielle købere ikke har fået væsentlig bedre muligheder for at købe store landbrugsvirksomheder i fri handel, men får stadig vanskeligere ved at få finansieret en handel.

Er succession til nær medarbejder stadig attraktivt?
I FarmMatch har vi tidligere talt meget om fordelene ved at anvende at anvende reglerne om succession til nær medarbejder, som køber kan opnå ret til efter 2½ års fuldtidsarbejde i den virksomhed, han eller hun ønsker at købe. Ved succession til nær medarbejder overtager køber en del af sælgers udskudte skat på fx bygninger og jord, og derved får køber mulighed for at købe landbrugsvirksomheden billigere. I kraft af det vanskelige marked for finansiering, vil det altid være en fordel for køber, at han eller hun skal finansiere et mindre beløb ved købet. Der er stadig gode muligheder for at opnå fordele i forhold til den frie handel for både køber og sælger, men de faldende jordpriser og den generelt dårlige indtjening i erhvervet de senere år gør dog, at der i øjeblikket ikke er særligt store avancer på landbrug, og dermed ikke megen skat at succedere i. Det er vanskeligt at få langsigtede prisaftaler på plads i en periode, hvor der er usikkerhed om, om priserne vil gå op eller ned? Det har i praksis vist sig som en stor juridisk udfordring at få disse aftaler på plads.

Hvede

Alle der overvejer at sælge eller overtage en landbrugsvirksomhed bør dog stadig kraftigt overveje at give sig selv muligheden for at starte et samarbejde omkring ejerskifte af virksomheden så tidligt som muligt, selvom prisen på jord er faldet.


Kom igang i god tid
Årsagen til at starte ejerskifteprocessen tidligt gennem FarmMatch bør stikke dybere og mere nuanceret end et passivt ønske om at sparre noget skat, eller få et billigt lån. Én god grund er sælgernes udsigt til en fremtid med høj risiko for mangel på kompetente købere, der kan overtage, drive og udvikle en landbrugsvirksomhed, der giver overskud. En anden er købernes vanskelige finansieringssituation med stærkt fokus på soliditet og at præstere resultater, og her vil goodwill fra den konkrete virksomhed, man ønsker at overtage, alt andet lige være en stor fordel. Det kan virke som meget lang tid at vente 2-3 år på en overtagelse eller at kunne træde ud af virksomheden, men at drive en landbrugsvirksomhed i fremtiden kræver i høj grad samarbejdsevner, uanset om man ejer 100% eller 25% af virksomheden. Sælger og køber bør fremover i højere grad en nu give sig selv muligheden for at kunne vælge flere end én model for ejerskifte, og her er partnerskaber og suc-cession til nær medarbejder i høj grad stadig en attraktiv mulighed med flere fordele.


Kontakt din FarmMatch Key Account Manager for at høre nærmere om dine muligheder.