Menu

Partnervirksomheder

Her kan du læse mere omkring partnerne, der står bag FarmMatch. Vi er et landsdækkende koncept med stærke partnere.

 Landbo Nord
Telefon: 9624 1732
Mail: ojp@farmmatch.dk 
Web: www.landbonord.dk

LandboNord er en landboforening/rådgivningsvirksomhed for landmænd og erhvervsdrivende primært i Vendsyssel og Hanherred. LandboNord blev dannet den 1. januar 2000 ved en sammenlægning af 5 landboforeninger. Kundeunderlaget udgør ca. 2400 medlemmer og i alt ca. 5.500 kunder.

L
andboNord udfører som sin hovedaktivitet rådgivningsopgaver indenfor alle områder i landbruget, herunder kvæg-, plante-, svine- samt økonomisk rådgivning. Endvidere ydes der alle former for juridisk bistand, ligesom landboforeningen har både land-brugsmæglere, ejendomskontor og socialkonsulenter tilknyttet.

LandboNords ca. 200 medarbejdere har til huse i henholdsvis Brønderslev og Fjerritslev.

 LandboLimfjord
Telefon: 9615 3062
Mail: jj@farmmatch.dk 
Web: www.landbo-limfjord.dk

Landbo Limfjord yder i dag en bred professionel rådgivning indenfor fagområderne økonomi, kvæg, svin, planteavl, ejendomshandel, jura, HR, miljø og byggeri. Ved optimal resultatorienteret tværfagligt rådgivning skabes merværdi for landmanden ved at forbedre landmandens værditilvækst.

Landbo Limfjord er landmandens rådgivningshus, videncenter, udviklingscenter og sparringspartner.

Landbo Limfjord dækker bredt - fra fagspecifik rådgivning af den professionelle landmand til virksomhedsrådgivning af andre erhverv. Landbo Limfjord henvender sig til landbrug og mindre liberale erhverv.

Landbo Limfjords ca. 90 medarbejdere arbejder på rådgivningscentret i Skive.

  LRØ
Telefon: 7658 7651
Mail: heb@farmmatch.dk 
Web: www.lro.dk 

LRØ er et af landets mest moderne og veludbyggede rådgivningselskaber. Selskabet har som mål at tilbyde kunderne den bedste rådgivning og service. Derfor kan man også hos selskabet hente højt kvalificeret rådgivning og hjælp i ethvert fagligt spørgsmål inden for det primære landbrug.

 Jysk Landbrugsrådgivning
Telefon: 7210 9838
Mail: mlt@farmmatch.dk 
Web: www.jlbr.dk

Jysk Landbrugsrådgivning er placeret på 2 centre i Billund og ved Esbjerg. 

Med 300 ansatte tilbyder Jysk Landbrugsrådgivning service og rådgivning indenfor alle relevante, landbrugsmæssige, og økonomiske rådgivningsområder.

Vi lægger vægt på, at kunden oplever engagerede og fagligt stærke rådgivere, som i tæt samarbejde med kunde og kolleger finder gode løsninger.

Det er kundens behov, der er styrende for, hvordan rådgiverne samarbejder. Faggrupperne er derfor samlet i tværfaglige enheder, som sidder tæt sammen.

 LandboSyd
Telefon: 7436 5148
Mail: hfv@farmmatch.dk 
Web: www.landbosyd.dk 

LandboSyd arbejder primært i Sønderjylland, men vi leverer rådgivning og service til landmænd og andre erhvervsdrivende, uanset hvor i landet de bor. Vi arbejder målrettet mod at matche de krav, den professionelle landmand stiller. LandboSyd yder rådgivning indenfor alle faggrene samt landboret, person- og ejendomsjura.

Vi vil give hver enkelt landmand rådgivning og serviceydelser, der aflaster hans hverdag og professionaliserer hans virksomhed på det faglige, økonomiske og menneskelige plan. Samtidig vil vi sætte initiativer i gang, som understøtter hans strategi for bedriften.

Landboforeningen Gefion
Telefon: 6120 8003
Mail: pme@farmmatch.dk
Web: www.gefion.nu 

Landboforeningen Gefion yder uvildig og helhedsorienteret rådgivning til landmænd. I Gefion rådgiver vi landmænd om moderne landbrugsproduktion - og vi spænder vidt!


Landboforeningen Gefion er en flad organisation med 3 hovedforretningsområder: Planteavl, Udvikling samt Skat & Regnskab. Inden for de forskellige fagområder og specialer har vi flere rådgivere som arbejder med de samme problemstillinger. Det skaber et stærkt fagligt og dynamisk miljø, som kommer vores medlemmer og kunder til gode i hverdagen.